مقالات

فناوری جدید در مایوهای شنا

فناوری جدید در مایوهای شنا

در همین راستا از روش‌ها و ابزارهائی چون زدودن موهای سر و بدن و استفاده از کلاه‌های مخصوص شنا به‌منظور بهبود رکوردها استفاده می‌شود.

 تکنولوژی های مدرن در شنا

تکنولوژی های مدرن در شنا

معرفی عینک هوشمند مخصوص شنا