مقالات

سن مناسب آموزش شنا به کودکان

سن مناسب آموزش شنا به کودکان

هر زمان مشاهده کردید که کودک شما به بازی با آب علاقه دارد می توانید آموزش شنا را شروع کنید. آموزش شنا به کودکان زمانی مناسب است که کودک آمادگی و علاقه خود را نسبت به شنا نشان دهد

مزیت های شناکردن

مزیت های شناکردن

شنا به عنوان ورزش برای قلب و استقامت به حساب می آید. در شنا، اگر به صورت مدام حرکت نکنید، غرق می شوید. از طرف دیگر آب نسبت به هوا ۸۰۰ برابر متراکم تر می باشد و به همین دلیل عضلات شما تحت مقاومت ثابتی می باشد. در نهایت، بهترین تصمیم شناکردن می باشد

کمک های اولیه در اماکن آبی

کمک های اولیه در اماکن آبی

ارزیابی مقدماتی: این ارزیابی شامل ارزیابی از وضعیت کلی اما دقیق محیط و شرایط مصدوم می باشد.

کلاس ورزشی مناسب کودک

کلاس ورزشی مناسب کودک

تعطیلات تابستان کم کم از راه می رسد و ما والدین به فکر برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانمان هستیم .