مقالات

مزیت های شناکردن

مزیت های شناکردن

شنا به عنوان ورزش برای قلب و استقامت به حساب می آید. در شنا، اگر به صورت مدام حرکت نکنید، غرق می شوید. از طرف دیگر آب نسبت به هوا ۸۰۰ برابر متراکم تر می باشد و به همین دلیل عضلات شما تحت مقاومت ثابتی می باشد. در نهایت، بهترین تصمیم شناکردن می باشد

کمک های اولیه در اماکن آبی

کمک های اولیه در اماکن آبی

ارزیابی مقدماتی: این ارزیابی شامل ارزیابی از وضعیت کلی اما دقیق محیط و شرایط مصدوم می باشد.

کلاس ورزشی مناسب کودک

کلاس ورزشی مناسب کودک

تعطیلات تابستان کم کم از راه می رسد و ما والدین به فکر برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانمان هستیم .