مقالات

امتیاز ویژه فدراسیون

امتیاز ویژه فدراسیون

ئیس هیات شنای استان سیستان و بلوچستان معتقد است پاسخ گو بودن یکی از امتیازات ویژه فدراسیون است.

بازگشت استخر رجایی به هیات شنا قزوین

بازگشت استخر رجایی به هیات شنا قزوین

رئیس هیات شنای استان قزوین از پیگیری جدی و مستمر فدراسیون برای بازگشت استخر شهید رجایی به هیات این استان خبر داد.

ایجاد مدارس شنا در استان البرز

ایجاد مدارس شنا در استان البرز

رئیس هیات شنا استان البرز گفت: با حمایت فدراسیون در تلاشیم با همکاری استخرهای استان، مدارس شنا را برای تحول در این رشته ایجاد کنیم.